TAGSÁG

A Magyar Wing Tsun Kung-Fu Egyesület tagjai az érvényes egyesületi tagkönyv birtokában jogosultak résztvenni az egyesület által szervezett szemináriumokon, nagymesteri szemináriumokon, nyári táborokon és egyéb rendezvényeken. A tagsági könyv bizonyos, a nagyközönség számára is nyitott rendezvényeken ingyenes, illetve kedvezményes belépésre jogosíthat.

Bármely fokozatra vizsgázni csak érvényes tagsági könyvvel lehet. Az egyesület tagjainak lehetőségük van a Wing Tsun Kung-Fuval kapcsolatos kiadványok, felszerelések beszerzésére is. A klub tagja lehet bárki, aki az egyesület szabályait, az általános, valamint a Kung-fura, azon belül a Wing Tsun Kung-fura jellemző viselkedési normákat elfogadja és az első -ingyenes- próbaedzés után a tandíjat befizeti.

Nem lehet a klub tagja olyan ember, akinél fennáll a veszélye, hogy az itt tanultakat nem elfogadható célokra használja fel (verőember, pénzbehajtó, stb). Akiről ilyesmi kiderül, klub és egyesületi tagsága, valamint addig megszerzett fokozatai azonnal érvényüket vesztik.

Az iskola szabályzata:

1. A foglalkozásokon mindig időben, ápoltan jelenjen meg.
2. Mindig szabályos uniformisban és védőfelszerelésben gyakoroljon.
3. Terembe való be, és kilépéskor mindig hajoljon meg.
4. Viselkedjen mindig fegyelmezetten.
5. Tilos a karba, illetve zsebre tett kéz, továbbá a rágógumi, a dohányzás, és alkoholfogyasztás.
6. Tisztelettel közeledjen a Si-Fu-hoz és a Si-Hing-hez, használja a hivatalos megszólítást.
7. Köszöntse a Si-Fu-t és a Si-Hing-et tradicionális meghajlással.
8. Hibáinak kijavítását mindig köszönje meg.
9. A foglalkozásokon tilos óra, nyaklánc, gyűrű és egyéb balesetveszélyes tárgy viselete.
10. Ne gyakoroljon edzőharcot felügyelet nélkül.
11. Gyakorolja szorgalmasan és soha ne felejtse el a technikákat.
12. A tanult technikákat csak szükség esetén használja a rászorulók és önmaga védelmében.
13. Legyen barátságos és segítőkész társaival.
14. Soha ne sértse meg a Wing Tsun tekintélyét.
15. A tandíjat minden hó tizedikéig fizesse be.
16. Ha a tagnak bármilyen problémája van a klubbal, vagy a társaival kapcsolatban, köteles a központ felé jelezni.

Azt a tanítványt, aki többször és szándékosan megsérti az iskola szabályait, eltanácsoljuk az iskolából!

Öltözék:

Hagyományos, az elért fokozatnak megfelelő Wing Tsun uniformis (fehér póló – ötödik fokozattól fekete szegéllyel – nyomott fekete felirattal, fokozatjel, fekete kung-fu nadrág, fehér zokni, fekete kung-fu cipő).

Megtekintés, kipróbálás:

Az edzéseket bárki, akit érdekel, megtekintheti. Az első edzés mindenkinek ingyenes, mondhatni próbaedzés. A tanuló két hónap után léphet be az egyesületbe (az edzéseket addig is látogathatja és a havi tandíjat is fizetnie kell), amennyiben ezt ő és az instruktor is jónak látja. Az ekkor kapott tagsági igazolvány jogosítja fel vizsgázásra, szemináriumokon, táborokon való részvételre.

Tréningek:

Az első részben formagyakorlatot és bázistechnikákat gyakorlunk. A formagyakorlat rendszerbe gyűjti az adott fokozathoz tanulandó mozdulatokat, de emellett bemelegítésre is szolgál. A bázisgyakorlatok a tanult technikák, csiszolására szükségesek. Ezek a mozdulatok az edzés első 30 percét teszik ki. Itt épít a tanuló pontos alapot a későbbi harci gyakorlatokhoz.

A második részben (45-50 perc) páros harci és önvédelmi gyakorlás folyik. Itt különböző támadó szituációkra gyakorlunk védekezéseket , ellentámadásokat.

A harmadik részben reflex és erőfejlesztő gyakorlatokat végzünk.
A tréningen három csoportban gyakorolnak a tanulók ( kezdő, középhaladó, haladó), így mindenki tudásának megfelelő partnerrel edzhet.

A tanítványnak lehetősége van edzésen kívüli továbbfejlődésre is:

Különóra:

Különórán az oktató csak egy tanítvánnyal foglalkozik, javítja mozdulatait. Így a tanuló gyorsabban halad a tananyag elsajátításában.

Kiscsoportos tréning:

Kiscsoportos edzésen a tanult mozdulatokat védőfelszerelésekkel úgymond szabadon gyakoroljuk. Sok a földharc, szabadharc, zsákolás, pontütőzés.

Szemináriumok:

A helyi szemináriumokat Si fu Máday Norbert (9. mesterfokozat) vezeti. Két nap alatt három edzésen és a vizsgán lehet részt venni.

Edzőtábor:

Minden évben három edzőtáborunk van. Ez egy hét alatt intenzív, napi 2-szer 3 órás edzést jelent.

A vizsgák:

A Wing Tsun Kung-Fuban 12 tanulófokozat van, melyekért vizsgázni a félévente esedékes területi szemináriumokon, illetve a nyári edzőtáborokban lehet. Az elért fokozatról a tanulók diplomát kapnak. A fokozatot a ruhára varrt szilvavirág alakú fokozatjel jelzi.
Mesterfokozatból szintén 12 van. A 10. már nagymesteri fokozat, a 11.-et a visszavonuló nagymester kapja, a 12. csak posthumus adható, jelképezvén, hogy mindannyian csak törekszünk a tökéletességre, de életünkben el nem érhetjük azt.
Az első négy mesterfokozatot elérőket technikusoknak, az 5.-8. fokozat közöttieket gyakorlóknak nevezik. Az EEWTO -ban mesterfokozatra személyesen prof. Leung Ting nagymester előtt kell vizsgázni. A sikeresen vizsgázó angol és kínai nyelvű diplomát kap.